Các điều khoản và điều kiện:

 1. Chấp nhận các điều khoản
  Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của Oz Pathways (“Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.
 2. Sử dụng Trang web
  Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm nào.
 3. Sở hữu trí tuệ
  Tất cả nội dung, biểu trưng, đồ họa và các tài liệu khác trên Trang web này là tài sản của Oz Pathways hoặc người cấp phép cho Oz Pathways và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sửa đổi và phân phối bất kỳ nội dung nào trên Trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 4. Nội dung người dùng
  Bạn có thể gửi nội dung lên Trang web, chẳng hạn như nhận xét hoặc đánh giá. Bằng cách gửi nội dung, bạn cấp cho Oz Pathways giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn và trên toàn thế giới để sử dụng, sửa đổi, tái tạo và phân phối nội dung trên Trang web này và các tài liệu tiếp thị khác.
 5. Liên kết đến trang web của bên thứ ba
  Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. Oz Pathways không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web bên thứ ba này. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc thực tiễn của họ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng chúng.
 6. Trách nhiệm hữu hạn
  Oz Pathways sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web.
 7. Bồi thường
  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Oz Pathways, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc và nhân viên của Oz Pathways không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.
 8. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện
  Oz Pathways có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.
 9. Thông tin liên lạc
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Email: contact@ozpathways.com hoặc số điện thoại: 028.3810.3569 – 07.6565.5055.