Loading Events

Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn đến tham quan văn phòng của chúng tôi, gặp gỡ những chuyên gia và cố vấn chuyên môn, khám phá cơ sở vật chất và tìm hiểu thêm về các khóa học và dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể thưởng thức các sản phẩm pha chế, trình diễn nấu ăn trực tiếp và hội thảo tương tác ngay tại văn phòng đào tạo của Oz Pathways.

  • Start Time
    September 1 - 00:00

Registrations are closed for this event